• Cerere tip prin care se solicită eliberarea adeverinței ce va cuprinde datele de identificare ale solicitantului, categoria adeverinței solicitate, entitatea (instituția) unde este necesară și scopul solicitării
 • Act de identitate solicitant
 • Informațiile necesare eliberării adeverinței să fie declarate anterior de către capul gospodăriei(sau alt membru) în vederea completării Registrelor agricole
 • Să fie depuse anterior la compartimentul agricol în copie actele ce fac dovada celor declarate pentru completarea Registrelor agricole (acte de proprietate, adeverinta eliberată de către medicul veterinar, acte identitate și stare civilă, etc. )
 • Cerere tip prin care să solicite eliberarea adeverinţei în vederea intabulării
 • Copie autorizaţie de construire sau atestare construcţie în cazul construcțiilor
 • Copie plan de situaţie
 • Imobilele sa fie înregistrate în registrul agricol
 • Cerere tip ce va cuprinde datele de identificare și de domiciliu ale solicitantului, datele de identificare ale afinilor de gradul I pentru care se solicită înscrierea în Carnetul de comercializare, informațiile privind suprafețele de teren și cantitățile aproximative de produse pentru care se solicită eliberarea Atestatului de Producător și a Carnetului de comercializare
 • Acte ce atestă dreptul de folosință a terenului exploatat
 • Culturile regăsite pe terenul exploatat să fie declarate anterior de către solicitant în vederea completării Registrelor agricole ;
 • În copie actele de identitate ale solicitantului și a afinilor de gradul I pentru care se dorește înscrierea în Carnetul de Comercializare ;
 • Chitanţa de la casieria Primăriei prin care se achită taxa specială de eliberare a

Atestatului de Producător (80 RON)

Se ridica numai de proprietar sau moștenitor legal în baza actului de identitate