În temeiul art.47 din Legea nr.207 privind Codul de procedura fiscala, modificata și  completata, comunicăm ca au fost emise decizii de impunere pentru anul 2020 pentru contribuabilii prevazuti in anexă decizii de impunere – rectificative pentru contribuabilii prevazuti in anexa.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primariei orașului Ștefănești, județul Botoșani, Serviciul contabilitate – taxe si impozite persoane fizice.
Prezentele acte administrative se considera comunicate în termen de 15 zile de la data afișării/publicării anunțului.


FIȘIERE ATAȘATE


decembrie 21, 2020
decembrie 21, 2020