Anunț de atribuire servicii de organizare seminarii


Publicat la: 24 februarie 2020

Achiziție servicii de organizare de seminarii pentru intruirea antreprenorilor locali în vederea integrării principiilor dezvoltării durabile în cadrul proiectului ” Ștefănești – măsuri integrate pentru o societate incluzivă” POCU 138/4/1/114821 SMIS

Anunț de atribuire
Adresă Link: https://orasulstefanesti-bt.ro/anunt-de-atribuire-servicii-de-organizare-seminarii/