ORAŞUL ŞTEFĂNEŞTI, titular al proiectului „Sală de sport oraş Stefaneşti, judeţul Botoşani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fară evaluarea impactului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Sală de sport oraş Stefaneşti, judeţul Botoşani” propus a fi realizat în oraşul Stefaneşti, str. Henri Coandă nr.5A, judeţul Botoşani judeţul
Botoşani. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr.44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbt.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.


FIȘIERE ATAȘATE