COMUNICAT DE PRESĂ Proiect “Modernizare sistem de iluminat public în Orașul Ștefănești, Județul Botoșani”


Publicat la: 13 martie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ Proiect “Modernizare sistem de iluminat public în Orașul Ștefănești
Adresă Link: https://orasulstefanesti-bt.ro/comunicat-de-presa-proiect-modernizare-sistem-de-iluminat-public-in-ora-ul-tefane-ti-jude-ul-boto-ani/