În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ ce urmează a fi supus spre dezbatere și aprobarea Consiliului Local Ștefănești