U.A.T. ORASUL STEFANESTI, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 23.01.2023 proiectul „Eficienta energetica a cladirilor Liceului Stefan D Luchian pentru reducerea consumului de resurse” finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 – Fondul Local, Investitia I.3 – Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a
imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate in orasul Stefanesti, judetul Botosani, in baza contractului de finantare nr. 8942.

Obiectivul specific il reprezinta imbunatatirea serviciilor publice prestate si reabilitarea moderata a cladirilor publice (Liceul Stefan D Luchian) din orasul Stefanesti, judetul Botosani prin crearea unor conditii optime de functionare a cladirii si cresterea eficientei energetice in baza contractului de finantare nr. 8942.

Valoarea totală a proiectului este de 6.456.701,93 lei, din care valoare eligibilă din PNRR fara TVA 5.425.799,94 lei si valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR 1.030.901,99 lei.

Data de început a proiectului este 23.01.2023, iar data de finalizare este 23.01.2024, durata de implementare a acestuia fiind de 12 luni.
Codul proiectului: C10-I3-678
Date de contact: Primar – Butura Florin
U.A.T. ORASUL STEFANESTI cu sediul în orasul Stefanesti, str. Stefan Luchian, nr. 4, judetul Botosani, telefon: 0231564101, e-mail: primaria@stefanesti-bt.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României „Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei!”