Nr: 10 din: 29022016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea procedurii de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul și extravilanul localității