Nr: 11 din: 11082016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Ștefănești