Nr: 11 din: 25012017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Ștefănești