Nr: 12 din: 29022016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea plafonului pentru publicarea pe pagina de internet proprie a listei debitorilor, persoane fizice și juridice, care înregistrează obligații de plată restante