Nr: 15 din: 29022016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind însușirea rezultatelor inventarierii bunurilor aparținând domeniului public al orașului Ștefănești și localităților componente