Nr: 15 din: 09022017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr.35/14.12.2016 privind aprobarea taxelor de colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017 și aprobarea acordului financiar