Nr: 16 din: 29022016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind însușirea rezultatelor inventarierii bunurilor aparținând domeniului privat al orașului Ștefănești și localităților componente