Nr: 18 din: 29022016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea raportului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Ștefănești