Nr: 20 din: 27022017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea obiectivului de investiții "Amenajare parc orășenesc în Orașul Ștefănești, județul Botoșani"