Nr: 24 din: 31102016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare și transport deșeuri municipale Zona III Ștefănești și acordarea către ADI “ECOPROCES” Botoșani unui mandat de atribuire în numele și pe seama UAT Ștefănești, a contractului de delegare a gestiunii "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani"- Zona III Ștefănești și a unui mandat special privind exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art.10 alin. (5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată

Print Friendly, PDF & Email