Nr: 36 din: 14122016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Ștefănești