Nr: 37 din: 24072014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobarea contributiei personale a beneficiarilor U.A.M.S. Ștefanesti la veniturile proprii ale acesteia