Nr: 38 din: 14122016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea comisiei pentru inventarierea domeniului public al orașului Ștefănești