Nr: 41 din: 27082014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobarea contributiei personale a beneficiarilor U.A.M.S. Ștefanesti la veniturile proprii ale acesteia