Nr: 46 din: 31052018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

46 - Aprobare plafon pentru publicarea prin afisaj si pe pagina de internet proprie a listei debitorilor, persoane fizice și juridice, care înregistrează obligații de plată restante