Nr: 5 din: 25012012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobare cuantum venituri potentiale din valorificarea bunurilor mobile si imobile ale beneficiarilor de ajutor social