Nr: 55 din: 06112015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru stabilirea zonelor în care sunt încadrate clădirile și terenurile intravilane și extravilane din orașul Ștefănești și localități componente