Nr: 56 din: 22102014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobare scoatere din evidenta curenta a creantelor debitorilor declarati in stare de insolvabilitate