Nr: 59 din: 06112015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobare plan local de acțiune "Romii 2016"