Nr: 65 din: 21112014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobare scoatere din evidenta curenta a creantelor debitorilor declarati in stare de insolvabilitate