Nr: 7 din: 08072016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale, în localitatea Bobulești, oraș Ștefănești, județ Botoșani"