Nr: 16 din: 17022020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Inventarului domeniului privat al orașului Ștefănești