Nr: 3 din: 06012020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind predarea către Ministerul Lucrărilor publice, dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentului, cinematrograf și teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare Cinematograf Prutul, str. Octav Onicescu, orașul Ștefănești, jud. Botoșani”

Print Friendly, PDF & Email