Nr: 5 din: 06012020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind reglementarea serviciului de iluminat public al orașului Ștefănești