Nr: 8 din: 14022019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Insusirea Raportului de evaluare si aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si a Documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de 1580 mp, situate in pc. 1170, teren intravilan apartinand domeniului privat al orasului Stefanesti