Nr: 88 din: 26112019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Ștefănești

Print Friendly, PDF & Email