1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare/branșamente:

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Cerere tip prelungire certificat de urbanism
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)
 • Plan de situaţie (1 :500) – 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) – 2 copii xerox

 

2. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire:

 • Cerere tip și Anexa întocmite şi semnate/ştampilate de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L50/1991 republicată
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism
 • Documentație conform Legii 50/1991 actualizată

 

3. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare:

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului
 • Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30 zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

 

4. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare:

 • Cerere tip
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Copie comunicare începere lucrări

 

5. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei oraşului Ştefăneşti şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Botoşani, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:


a) Pentru Primăria oraşului Ştefăneşti:

 

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcţii Botoşani:

 

6. Model pentru panou de identificare a investiţiei – conform Ordinului nr. 839/12.10.2009


 

7. EMITEREA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE

 • Cerere pentru emiterea unui AVIZ DE OPORTUNITATE (actele necesare sunt menționate pe cerere )
 • Dovada achitării taxei 

 

8.  EMITERE CERTIFICAT DE ATESTARE/EDIFICARE CONSTRUCȚII

 

9. Acte necesare adeverință nomenclator stradal (adresă)

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)

 

10. Acte necesare pentru eliberare Autorizaţie Branşare la Utilităţi