Proiecte și investiții

Asistență socială

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL ACORDAT ÎN BAZA LEGII NR.416/2001

Departament: SPAS )

 

 • Copie buletin de identitate pentru soţ/soţie
 • Copie certificate de naştere pentru copii
 • Copie certificat de căsătorie
 • Copie sentinţă divorţ (daca este cazul)
 • Adeverinţă şcolară pentru copiii care frecventează cursurile şcolare (cuantumul bursei)
 • Adeverinţă registrul agricol
 • Adeverinţă Administratia Financiara
 • Adeverinţă salar (daca este cazul)
 • Cupoane pensie (urmaş, veteran, limită de vârstă, persoană cu handicap, boală)
 • Dosar
 • Cerere tip, completată
 • Declaraţie de venit
 • Adeverinţă AJOFM pentru persoanele apte de munca

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI COMPLEMENTARE SAU A ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE CONFORM OU 105/2003

Departament: SPAS )

 

 • Copie livret de familie
 • Adeverinţă de salar
 • Cupoane pensie (urmaş, veteran, limită de vârstă, persoană cu handicap, boală)
 • Cerere tip completată
 • Declaraţie de venit
 • Adeverinţă AJOFM
 • Adeverinţă registru agricol
 • Adeverinţă de la circa financiară (soă, soţie, copii majori)
 • Adeverinţă şcolară pentru copiii care frecventează cursurile şcolare
 • Dosar
 • Copie Xerox certificat de încadrare în grad de handicap
 • Cupon de alocaţie pentru copiii preşcolari
 • Copie sentinţă divorţ

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA TRUSOULUI PENTRU NOU-NĂSCUŢI CONFORM LEGII NR.482/2006

Departament: SPAS )

 

 • Cerere tip, completată
 • Copie certificat de naştere al copilului nou-născut
 • Copie acte de identitate ale părinţilor

Precizări privind acordarea acestor drepturi sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale .

 

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE ACORDARE A ALOCATIEI MONOPARENTALE

 

Familia formata dintr-un parinte si copii pana la implinirea varstei de 18 ani

– scolarizati, prescolari –

 

Beneficiaza familiile cu venituri nete de pana la

1.500.000 lei / membru de familie

 

 • Livretul de familie ( original si copie )
 • Certificat(e) de nastere ( originale si copii)
 • Buletin(e) de identitate (originale si copii)
 • Hotarare judecatoreasca – daca este cazul
 • Declaratie notariala – pentru parintele care nu realizeaza venituri
 • Certificatul de deces ( original si copie )
 • Adeverinta de la Registrul Agricol – pentru ambii parinti
 • Adeverinta de venit ( salariu net, cuponul de pensie din luna precedenta, cuponul de somaj, alocatii, alte venituri )
 • Adeverinta de la Administratia Financiara
 • Adeverinte de la serviciul Taxe si Impozite
 • Adeverinte de elev, cu mentiunea daca primeste sau nu bursa si alocatie de la stat

 

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE ACORDARE A ALOCATIEI COMPLEMENTARE

 

Familia formata din sot, sotie si copii pana la implinirea varstei de 18 ani

– scolarizati, prescolari –

 

Beneficiaza familiile cu venituri nete de pana la

1.500.000 lei / membru de familie

 

 • Livretul de familie ( original si copie )
 • Certificat(e) de nastere ( originale si copii)
 • Buletin(e) de identitate (originale si copii)
 • Certificat de casatorie (original si copie )
 • Adeverinta de la Registrul Agricol – pentru ambii parinti
 • Adeverinta de venit ( salariu net, cuponul de pensie din luna precedenta, cuponul de somaj, alocatii, alte venituri )
 • Certificat eliberat de la Administratia Financiara – pentru ambii parinti
 • Adeverinte de elev, cu mentiunea daca primeste sau nu bursa si alocatie de la stat
 • Hotarare judecatoreasca – in cazul copiilor adoptati
 • Declaratie notariala – pentru parintii care nu realizeaza venituri
 • Adeverinte de la serviciul Taxe si Impozite – pentru ambii parinti

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI

Departament: SPAS )

 

 • Cerere tip completată
 • Declaraţie de venit pe propria răspundere, completată

 

 

INTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU OBŢINEREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII

(LEGEA 61/1993 - privind alocatia de stat pentru copii)

 

 • cerere tip
 • buletin de identitate (carte de identitate sau legitimtie provizorie) al ambilor parinti ai copilului
 • copie si original ;
 • livret de familie (actualizat) – copie si original
 • certificat nastere copil nou-nascut – original si copie
 • extras de cont pe numele reprezentantului copilului, daca se doreste ca alocatia sa fie virata într-un cont bancar

Copilul nascut în strainatate, cetatean român, beneficiaza de alocatie de stat pentru copii numai daca locuieste efectiv pe teritoriul României, cu ambii/unul dintre parinti.

Pe lânga actele mentionate mai sus, cererea de acordare a alocatiei de stat pentru copii trebuie sa fie însotita si de o declaratie pe proprie raspundere, data în fata unui notar public, în care trebuie sa se mentioneze, printre altele:

- data intrarii în tara

- faptul ca minorul s-a aflat în permanenta ocrotire si îngrijire a parintilor si nu a fost

încredintat unei institutii de asistenta sociala

- motivul pentru care cererea de acordare a alocatiei nu a fost depusa în termenul legal.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI PENTRU INDEMNIZAŢIA DE NAŞTERE

 

 • Cerere TIP
 • Buletin de identitate al mamei în original cu domiciliul stabil în Zalau.
 • Certificatul de nastere pentru ultimii doi copii în original si copie.

 

 

ACTE NECESARE LA SUCCESIUNI PENTRU MINORII PUŞI SUB INTERDICŢIE

 

 • Adresa de la notariat prin care se cere succesiunea.
 • Daca succesiunea se face dupa un parinte decedat, se cer urmatoarele acte:
 • Certificat de nastere în original si copie.
 • Certificat de deces în original si copie.
 • O persoana care sa fie numit curator, pentru a reprezenta sau asista pe minori la dezbatere. (persoana respectiva sa nu fie ruda cu parintele în viata). În cazul în care parintii au divortat, parintele în îl poate reprezenta pe minor dar cu conditia ca ei sa-si fi împartit bunurile.La decesul bunicilor sau unchilor, în cazul în care mama nu ia parte la succesiune, îi poate reprezenta pe copii

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU DONAŢIE (IMOBIL , AUTOTURISME , ACŢIUNI)

 • Cererea donatorului
 • Declaratia minorului de 10 ani, în care accepta donatia.
 • Declaratia parintilor de acceptare a donatiei si împuternicire de a reprezenta (asista) pe minorla perfectarea actelor.
 • Certificatul de nastere al minorului în original si copie.
 • Extras CF.

Cartea de identitate pentru autoturism

Înapoi


Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesita îmbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in orasul Stefanesti, judetul Botosani„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” - SIPOCA 35