Birou Fond Funciar

 

Acte necesare pentru eliberare adeverinţe somaj

 • Cerere din care să rezulte dacă deţine sau nu terenuri agricole.
 • Buletin de identitate.

 

Acte necesare pentru eliberare adeverinţe în vederea intabulării în cartea funciară

 • Cerere prin care să solicite eliberarea adeverinţei în vederea intabulării casei şi anexelor gospodăreşti.
 • Copie autorizaţie de construire sau atestare construcţie
 • Copie plan de situaţie
 • Taxă timbru, plătită la serviciul de Impozite şi taxe locale.
 • Imobilele sa fie înregistrate în registrul agricol
 • Certificat fiscal.

 

Acte necesare pentru eliberarea biletelor de proprietate pentru animale 

 • Certificat eliberat de medicul veterinar privind starea sănătăţii animalelor 
 • Dovada achitării taxei de timbru legale

 

Acte necesare pentru eliberarea Atestatului de Producator şi Carnetului de Comercializare 

 • Titlul de proprietate
 • Să deţină terenuri agricole în proprietate şi să fie cultivate cu ceea ce solicită
 • Buletin de identitate.
 • Chitanţa de la casieria primariei prin care se achită taxa specială de eliberare a

certificatului de producator

 

Acte necesare pentru eliberarea titlului de proprietate.

 • Se ridica numai de proprietar cu buletinul de identitate.

 

Fișiere atașate

Înapoi


Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesita îmbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.