Proiecte și investiții

Compartimentul Agricol

 

Acte necesare pentru eliberare adeverinţe (venit, spațiu locativ, etc.)

 • Cerere tip prin care se solicită eliberarea adeverinței ce va cuprinde datele de identificare ale solicitantului, categoria adeverinței solicitate, entitatea (instituția) unde este necesară și scopul solicitării
 • Act de identitate solicitant
 • Informațiile necesare eliberării adeverinței să fie declarate anterior de către capul gospodăriei(sau alt membru) în vederea completării Registrelor agricole
 • Să fie depuse anterior la compartimentul agricol în copie actele ce fac dovada celor declarate pentru completarea Registrelor agricole (acte de proprietate, adeverinta eliberată de către medicul veterinar, acte identitate și stare civilă, etc. )

 

Acte necesare pentru eliberare adeverinţe în vederea înscrierii unui imobil în cartea funciară

 • Cerere tip prin care să solicite eliberarea adeverinţei în vederea intabulării
 • Copie autorizaţie de construire sau atestare construcţie în cazul construcțiilor
 • Copie plan de situaţie
 • Imobilele sa fie înregistrate în registrul agricol

 

Acte necesare pentru eliberarea Atestatului de Producator şi Carnetului de Comercializare 

 • Cerere tip ce va cuprinde datele de identificare și de domiciliu ale solicitantului, datele de identificare ale afinilor de gradul I pentru care se solicită înscrierea în Carnetul de comercializare, informațiile privind suprafețele de teren și cantitățile aproximative de produse pentru care se solicită eliberarea Atestatului de Producător și a Carnetului de comercializare
 • Acte ce atestă dreptul de folosință a terenului exploatat
 • Culturile regăsite pe terenul exploatat să fie declarate anterior de către solicitant în vederea completării Registrelor agricole ;
 • În copie actele de identitate ale solicitantului și a afinilor de gradul I pentru care se dorește înscrierea în Carnetul de Comercializare ;
 • Chitanţa de la casieria Primăriei prin care se achită taxa specială de eliberare a

Atestatului de Producător (80 RON)

 

Acte necesare pentru ridicarea titlului de proprietate.

 • Se ridica numai de proprietar sau moștenitor legal în baza actului de identitate.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesita îmbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in orasul Stefanesti, judetul Botosani„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” - SIPOCA 35