Proiecte și investiții

Transparența decizională și informare publică

PRIMARIA ORASULUI STEFANESTI


cod fiscal 3373403

Sediul: str. Stefan Luchian, nr. 4. Oras Stefanesti, judet Botosani, cod postal 715.385
Telefon: 0231.564.101
Fax: 0231.564.101(tasta 0)
E-mail: primaria@stefanesti-bt.ro
Site : http://www.orasulstefanesti-bt.ro

Programul de functionare
Luni-joi: 7.30- 16.00
Vineri: 8.00-14.00

Programul de audienţe:
 Primar: JOI 8.00-12.00
 Viceprimar: MIERCURI 8.00-12.00
 Secretar: MARŢI 8.00-12.00

 

Program de lucru cu publicul:
 Serviciul Contabiliate, Taxe şi impozite:
    • Caserii LUNI - VINERI: 8.00-16.00
    • Impozite şi taxe LUNI - VINERI: 8.00-14.00
 Compartiment Urbanism: LUNI - VINERI : 8.00-14.00
 Compartiment Agricol: LUNI - VINERI : 8.00-14.00

 Compartiment Asistenta Sociala: LUNI - VINERI : 8.00-14.00

 

Aparatul propriu al Primăriei Oraşului Ştefăneşti are următoarea structură organizatorică :

Funcţie de demnitate:
- Primar: Buțura Florin
- Viceprimar: Rotari Toader

 

Aparat propriu:

 • Secretar oraş: Neagu Stelian
 • Administrator public: Corduneanu Leonard-Alin
 • Cabinet Primar
 • Compartiment Audit
 • Serviciul Contabilitate, taxe şi impozite
 • Serviciul Administrație Publică Locală şi Asistenţă Socială:
 • Compartiment Asistenţă Socială
 • Compartiment Resurse Umane
 • Compartiment Achiziţii Publice
 • Compartiment Probleme Romi
 • Compartiment Mediatori sanitari şi Medicină Şcolară
 • Compartiment Agricol
 • Compartiment Urbanism
 • Compartimentul Situaţii de Urgenţă
 • Serviciul Public de Administrare şi Gospodărire a Gunoiului de Grajd:
 • Compartimentul Administrativ-Gospodărie
 • Serviciul Comunitar Local de Evidenţa Informatizată a Persoanei
 • Compartimentul Cultură
 • Asistenţi personali pentru persoane cu handicap

 

Programul de comunicare a informatiilor de interes public:
- luni: 15.00 - 16.00
- marţi, miercuri, vineri: 8,30 - 9,30,
- joi: - 16.00 - 17.00

 

CONTURI:

5006

 

 

IMPUTAȚII AJ INCALZIRE

SALAR VIRAT NECUVENIT

TAXA PARTICIPARE CONCURS

5040

TAXE SPECIALE

50401

 

TAXA PESCUIT

TAXA TRECERI FRONTIERĂ

112233

TMT PESTE 12 TONE

500214

L 300

510220

TAXA XEROX

2535561

GARANȚII MATERIALE

21220207

 

 

TMT LENTE

MATERIALE

PERFECȚIONARE

5004361050

TAXA PAȘUNE

RO02TREZ1162107020102XXX

 

IMPOZIT CLADIRI PJ

TAXA CLĂDIRI INCHIRIATE, CONCESIONATE PJ

RO02TREZ11621350250XXXXX

ALTE AMENZI SI CONFISCĂRI

RO03TREZ11621360205XXXXX

VARSĂMINTE  DIN VENITURILE SI/SAU  DISPONIBILITĂȚILE INST PUBLICE

RO03TREZ11621A433000XXXX

SUME PRIMITE DE LA BJ PTR COPII CU NEVOI SPECIALE

RO05TREZ11621390203XXXXX

VENITURI VÂNZĂRI LOCUINȚE CONSTR DIN FONDURILE STATULUI

RO09TREZ11621070250XXXXX

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (TAXA TEREN)

RO09TREZ1162130020802XXX

DIVIDENTE DE LA ALȚI PLĂTITORI

RO12TREZ24A680502570201X

ASISTENȚA SOCIALA INVALIDITATE - IMPUTAȚII

RO13TREZ11621070203XXXXX

 

TAXA JUD DE TIMBRU ȘI ALTE TAXE DE TIMBRU

TAXA JUD DE TIMBRU CU DEBIT

RO14TREZ11621330224XXXXX

TAXA MASURĂTORI ȘI SCHIȚE TERENURI

RO16TREZ11621420265XXXXX

FINANȚAREA PROGRAMELOR DEZVOLTARE LOCALĂ

RO20TREZ11621110206XXXXX

SUME DEF DIN TVA PTR ECHIL BL

RO21TREZ1162116020202XXX

IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PJ

RO22TREZ11621E331900XXXX

VENITURI DIN SERBARI ȘI SPECTACOLE, MANIF ARTISTICE, ETC (TAXA CAMIN)

RO25TREZ11621E330800XXXX

TAXA PIAȚA

RO26TREZ11621360250XXXXX

TAXA DIVORȚ PE CALE ADMINISTRATIVĂ ( ALTE VENITURI)

RO26TREZ11621400214XXXXX

SUME DIN  EXC BL UTIL PTR  FINANȚ SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

RO31TREZ11621160250XXXXX

 

 

 

 

 

 

TAXA AUT CONSTR/DEMOLARE

TAXA AVIZARE CERTIFICAT DE URBANISM

TAXA UTILIZARI BUNURI

TX CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR

TAXA CERTIFICAT DE URBANISM

TAXA FIRMĂ, PUBLICITATE

TAXA RECLAMA

RO32TREZ11621390201XXXXX

VENITURI DIN VALORIF UNOR  BUNURI ALE INST PUBLICE

RO33TREZ11621420235XXXXX

SUBV DIN  BS PTR FINANȚ UNIT DE ASISTENȚA MEDICO SOCIALE

RO35TREZ11621160203XXXXX

 

 

 

TAXA AUT FUNCȚIONARE

TAXA AUT FUNCȚIONARE CU DEBIT

TAXA ELIB AUT DE FORAJE

TAXA ELIBERĂRI DE LICENȚE

RO36TREZ11621330208XXXXX

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

RO37TREZ11624510220XXXXX

DEPLASĂRI PERFECTIONĂRI

RO38TREZ11621360206XXXXX

 

TAXA SALUBRIZARE PF               

TAXA SALUBRIZARE PJ                

RO39TREZ11621430204XXXXX

SUBV DE LA BUG  ASIG PTR  ȘOMAJ CATRE BL PTR FINANȚ  PROGR PRT OCUP FM

RO44TREZ11621340202XXXXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANȘARE APĂ, ENERGIE

CERTIFICAT NOMENCLATOR STRADAL ȘI ADRESĂ

TAXA ANEXA 24

TAXA COMERȚ STRADAL

TAXA CERTIFICAT ATESTARE CONSTR

TAXA CERTIFICAT FISCAL

TAXA CERTIFICAT INSTRĂINARE

TAXA COPII DOCUMENTE ARHIVĂ

TAXA COPII DOCUMENTE DIN COMPARTIMENTE

TAXA ELIBERARE EXTRAS ROL FISCAL

TAXA INMATRICULARE, INREGISTRARE

TAXA INREGISTRARE CONTRACTE DE ARENDĂ

TAXA OFICIERE CĂSĂTORII IN ZILE LIBERE

TAXA TIMBRU EXTRAJUDICIARA

TAXA ELIBERARE TITLU PROPRIETATE

RO46TREZ1162107020202XXX

 

 

IMPOZIT TEREN PJ

TAXA TEREN CONCESIONAT, INCHIRIAT

IMP AGR INTRAVILAN PJ

RO48TREZ11621390207XXXXX

VENITURI DIN VÂNZAREA UNOR BUNURI APARTINĂND DOM PRIVAT AL UAT

RO49TREZ11621420241XXXXX

SUBV BUGET STAT FINANȚ SĂNĂTATE

RO51TREZ11621330250XXXXX

 

ALTE VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII EFECTUATE

INCHIRIAT MAȘINA POMPIERI

RO52TREZ1162107020101XXX

 

IMPOZIT CLĂDIRI PF

TAXA CLĂDIRI PF

RO53TREZ11621A300530XXXX

 

 

 

 

 

 

 

COMISION REDEVENȚA 1%

CONCESIUNE CLĂDIRE

CONCESIUNE LUCIU APĂ

CONCESIUNE TEREN

GARANȚIE LICITAȚIE

INCHIRIERI

REDEVENȚA CONCESIUNE

REDEVENȚE SERVICII SALUBRIZARE

RO54TREZ11621030218XXXXX

IMPOZIT VENIT TRANSF PROPR IMOBILIARE DIN PATRIM PERSONAL

RO54TREZ11621370203XXXXX

VĂRSAMINTE DIN SECT DE FUNCT PTR FINANT SECT DE  DEZVOLTARE A BL            

RO57TREZ11621330228XXXXX

 

 

 

CHELTUIELI JUDICIARE, IMPUTAȚII

IMPUTAȚII

PENALITĂȚI

PENALITĂȚI OBIECTIVE INVESTIȚII

RO60TREZ11621420233XXXXX

SPRIJIN FINANCIAR LA CONSTITUIREA FAMILIEI

RO62TREZ24A510103200103X

ENERGIE ELECTRICA

RO65TREZ11621040201XXXXX

COTE DEFALCATE IMPOZIT VENIT

RO68TREZ11621420236XXXXX

SUBV PENTRU ACORDAREA  TRUSOULUI PENTRU NOU NĂSCUȚI

RO71TREZ1162116020201XXX

IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PF

RO73TREZ11621040204XXXXX

SUME ALOCATE DIN COTE DEF DIN IMP PE VENIT PTR ECHIL BL

RO74TREZ11621110202XXXXX

SUME DEF TVA PTR FINANȚ CHELT DESCENTR LA NIVELUL ORAȘELOR

RO74TREZ11621420214XXXXX

FIN CHELT DE CAPITAL ALE  UNIT DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

RO75TREZ11621340250XXXXX

TAXA TIMBRU NOTARIALĂ

RO76TREZ11621300250XXXXX

ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE

RO76TREZ11621E370300XXXX

VĂRSĂMINTE DIN SECT DE FUNCȚ PTR FINANȚ SECT DE DEZV A BL

RO79TREZ11621420228XXXXX

SUBV PRIMITE DIN FOND INTERVENȚIE

RO79TREZ11621A350102XXXX

 

AMENZI

AMENZI FĂRĂ DEBIT

RO79TREZ11621E401501XXXX

SUME UTIL DE ADMIN LOCALE DIN EXCED AN PREC PTR SECT DE FUNCȚ

RO81TREZ11621370201XXXXX

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

RO82TREZ11621110205XXXXX

SUME DEF TVA DRUMURI

RO82TREZ11621430208XXXXX

SUBV DE LA BUG CL SI CJ PTR AJUTOARE IN SITUAȚII DE EXTREMĂ DIFICULTATE

RO89TREZ11621370204XXXXX

 

VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VĂRSĂMINTE DIN SECT DE FUNCȚIONARE

RO93TREZ1162107020203XXX

 

RĂM TER AGR EXTRAVILAN

IMP TEREN AGRICOL EXTRAVILAN

RO93TREZ1165006XXX002347

 

 

 

IMPUTATII LEGEA 416

IMPUTAȚII AJ INCĂLZIRE OG 105/2003

TAXA ARHITECT

TAXA PARTICIPARE LA LICITAȚIE

RO95TREZ11621420234XXXXX

SUBV INCĂLZIRE

RO96TREZ1162107020201XXX

 

IMPOZIT TEREN PF

IMP AGR INTRAVILAN PF

Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003.

 

Responsabil de relaţia cu societatea civilă privind transparenţa decizională si cu difuzarea informaţiilor de interes public: Pisaltu Irina-Adriana, Consilier, Serviciul A.P.L.A.S. (Administratie publica locala si asistenta sociala) 

Tel. 0231.564.101

 

Înapoi


Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesita îmbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in orasul Stefanesti, judetul Botosani„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” - SIPOCA 35