Primăria oraşului Ştefăneşti, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul POCU 138/4/1/114821 SMIS Ștefănești-măsuri integrate pentru o societate incluzivă”, cod MySMIS 114821;

          În conformitate cu HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;

Scoate la concurs următoarele posturi de execuţie vacante, pe perioadă determinată:

  1. EXPERT PLASARE NR. 1, 2 – 2 posturi, asimilat COD COR 242308 – Analist piata muncii, durata contract 4 luni, norma de 4 ore/zi;

Pentru detalii vă rugăm să consultați anunțul atașat.


FIȘIERE ATAȘATE


martie 24, 2021
martie 16, 2021
martie 2, 2021
martie 2, 2021