Programul Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”
„Implementarea soluțiilor de e-guvernare pentru administrații publice locale din județul Botoșani – ISEG BT”, cod SMIS-CSNR 48431
Proiect cofinanțat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională

http://www.fonduri-ue.ro/
Ministerul Fondurilor Europene