Nr: 17 din: 11-02-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Raportului de evaluare, Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate, a Documentației de atribuire privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 228 mp, situate în Tarlaua 121, pc.1272 și pc.1271, teren intravilan aparținând domeniului privat al orașului Ștefănești