Nr: 18 din: 11-02-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Raportului de evaluare, Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate, a Documentației de atribuire privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 234 mp, situate în Tarlaua 121, pc.1268 teren intravilan aparținând domeniului privat al orașului Ștefănești