Nr: 3 din: 06-01-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind predarea către Ministerul Lucrărilor publice, dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentului, cinematrograf și teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare Cinematograf Prutul, str. Octav Onicescu, orașul Ștefănești, jud. Botoșani”