Orașul Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, str. Ștefan Luchian, nr. 4, județul Botoșani, cod fiscal 3373403, telefon 0231564101, email: primaria@stefanesti-bt.ro , persoană de contact – Corduneanu Alin – Leonard, Administrator public, anunță vânzarea prin licitație publică a următoarelor imobile, aparținând domeniului privat al Orașului Ștefănești


FIȘIERE ATAȘATE