Ședința ordinară a Consiliului Local din luna ianuarie 2021


Publicat la: 15 decembrie 2020

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ, ce urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobarea Consiliului Local Stefanesti în şedinţă ordinara din luna ianuarie 2021:FIȘIERE ATAȘATE


anunt afisare proiecte

Adresă Link: https://orasulstefanesti-bt.ro/sedinta-ordinara-a-consiliu-local-ianuarie/