In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ, ce urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobarea Consiliului Local Stefanesti în şedinţă ordinara din luna ianuarie 2021:


FIȘIERE ATAȘATE