Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri2020-01-22T11:27:50+02:00

Proiect de Hotărâre

Nr: 19 din: 17-02-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Martie-Mai 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 18 din: 11-02-2020
privind aprobarea Raportului de evaluare, Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate, a Documentației de atribuire privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 234 mp, situate în Tarlaua 121, pc.1268 teren intravilan aparținând domeniului privat al orașului Ștefănești

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 17 din: 11-02-2020
privind aprobarea Raportului de evaluare, Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate, a Documentației de atribuire privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 228 mp, situate în Tarlaua 121, pc.1272 și pc.1271, teren intravilan aparținând domeniului privat al orașului Ștefănești

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 16 din: 11-02-2020
privind aprobarea Inventarului domeniului privat al orașului Ștefănești

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 15 din: 11-02-2020
privind Acord de principiu Înființarea unei societăți în subordinea Consiliului Local

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 14 din: 11-02-2020
privind aprobarea proiectului „Construire sală de sport în orașul Ștefănești, jud. Botoșani” - Miniterul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 13 din: 21-01-2020
privind aprobare proiect „Extindere rețea de iluminat public”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 11 din: 21-01-2020
privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unor lămpi Comunei Durnești, jud. Botoșani”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 8 din: 21-01-2020
privind înființare centru comunitar integrat în localitatea Stanca, orașul Ștefănești

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 7 din: 21-01-2020
privind utilizarea excedentului bugetului local în anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 4
Rezultate 31