Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-01-22T10:39:14+02:00

Hotărâre

Nr: 22 din: 12-03-2020
privind infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata de drept privat si interes local cu asociat unic Orasul Stefanesti, prin Consiliul local

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 17-02-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Martie-Mai 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 17-02-2020
privind aprobare proiect „Sistem alarmare Primăria Orașului Ștefănești”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 17-02-2020
privind aprobarea Raportului de evaluare, Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate, a Documentației de atribuire privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 228 mp, situate în Tarlaua 121, pc.1272 și pc.1271, teren intravilan aparținând domeniului privat al orașului Ștefănești

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 17-02-2020
privind aprobarea Inventarului domeniului privat al orașului Ștefănești

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 17-02-2020
privind Acord de principiu Înființarea unei societăți în subordinea Consiliului Local

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 14 din: 17-02-2020
privind aprobarea proiectului „Construire sală de sport în orașul Ștefănești, jud. Botoșani” - Miniterul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 29-01-2020
privind aprobarea bugetului local al orașului Ștefănești pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 12 din: 29-01-2020
privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al orașului Ștefănești

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 11 din: 29-01-2020
privind aprobare proiect „Extindere rețea de iluminat public”

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 44
Rezultate 435