Nr. critDenumirea proiectului şi numărul de referinţăFondul, programul, sau alte surse de finanţareSuma

RON

Perioada derulareObiectivele proiectului
1Stefanesti masuri integrate pentru o societate incluzivaMinisterul Fondurilor Europene prin Programul Operational Capital Uman15.447.611,06 lei2018-2021Obiectivul general al proiectului este de reducere a riscului de saracie si excluziune sociala si de imbunatatire a calitatii vietii, prin imputernicirea comunitatii, promovarea unei societati incluzive si prin implementarea de masuri integrate in Orasul Stefanesti, Judetul Botosani.
2„Sprijin financiar pentru achizitionarea echipamentelor dedicate gestionarii situatiilor de urgenta in orasul Stefanesti, judetul Botosani”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale453.458,39 lei (echivalentul a 97.340 Euro la  cursul  al Bancii Centrale Europene )Februarie 2018- Martie 2019Consolidarea capacitatii institutiilor specializate si a autoritatilor administratiei publice locale (venind astfel si in sprijinul autoritatilor administratiei publice nationale) pentru gestionarea corecta si eficienta a situatiilor de urgenta
3„Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești, Județul Botoșani” MDRAP prin programul PNDL7.237.071,38(Lei)2018-2022Modernizarea a șase tronsoane de drumuri cu funcțiune de stradă de pe raza orașului, în lungime totală de 5,815 .
4„Modernizarea retelei de iluminat public din orasul Stefanesti, Judetul Botosani”MDRAP prin Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabilă-ROEEA – Programul de cooperare elvetiano-roman43.389,69 lei  echivalentul a 10.722,24 CHFIulie 2018-august 2019Modernizarea completă a sistemului de iluminat public prin investiții care vor conduce în final la o reducere semnificativă a costurilor cu întreținerea, funcționarea și menținerea sistemului de iluminat public al orașului Ștefănești.
5Infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in orasul Stefanesti, judetul BotosaniMinisterul Fondurilor Europene prin Programul Operational Regional3,164.729,38 leiAugust 2017-aprilie 2021Infiintarea unui centrul multifunctional de servicii sociale, in sistem integrat prin reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirii fostei brutarii de pe str. Smardan, nr. 5, Stefanesti.

–          CENTRU DE ZI PT PERS VARSTNICE (servicii pentru 100 persoane varstnice din comunitate)

–          Unitatea de ingrijire la domiciliu – minimum 50 de persoane varstnice cu limitari severe (batrani singuri, care nu beneficiaza de sprijin din partea altor persoane) vor beneficia de ajutor pentru realizarea activitatilor de baza si/sau instrumentale ale vietii curente, informare, evaluare, ingrijire personala, terapii de recuperare, ingrijiri medicale, activitati de amenajare si adaptare a mediului ambiant si alte forme de ajutor acordat de personalul unitatii de ingrijire la domiciliu

6AMELIORAREA FENOMENELOR DE SEGREGARE SI DE EXCLUZIUNE SOCIALA A MINORITATII ROME PRIN DOTARE CU SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO A LOCALITATILOR BADIUTI SI STEFANESTI, ORASUL STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale 180.808,54 lei (38.771 Euro la cursul din data de 1 ianuarie 2019: 4,6635) 2019-2022 Ameliorarea fenomenelor de segregare si de excluziune sociala a minoritatii rome prin dotare sistem de supraveghere video a localitatilor Stefanesti si Badiuti, oras Stefanesti.
Nr. critFondul, programul, sau alte surse de finanţareDenumirea proiectului şi numărul de referinţăSuma

RON

Stadiul implementării

(în curs de evaluare selectat, respins)

Obiectivele proiectului
1.CNI – PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL, SUBPROGRAMUL „SALI DE CINEMA”

„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CINEMATOGRAF „PRUTUL”, ORAS STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI”9.489.361,18 leiSelectatReabilitarea și modernizarea sălii de cinema cu scopul revitalizării acesteia, creând astfel posibilitatea accesului la cultură în mod facil, se vor creea alternative de petrecere a timpului liber în special pentru tineri.
2CNI – PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL, SUBPROGRAMUL „Asezaminte culturale”„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA BOBULESTI, ORASUL STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI”1.719.546,70 leiSelectatCresterea participarii locuitorilor orasului la evenimente socio-culturale prin reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural in localitatea Bobulesti
3MDRAP prin programul PNDL„Canalizare si statie de epurare in orasul Stefanesti, judetul Botosani”14.893.008,63 lei cu TVAEtapa Scriere proiect – in vederea depunerii32 km masurati de sistem de canalizare in localitatile Stefanesti, Stefanesti-Sat, Badiuti, Stanca si Bobulesti