• Proiecte contractate

Asfaltare strazi si realizarea de rigole de acostament din beton si amenajare podete: lucrări de terasamente, săpături şi umpluturi cu compactare mecanică pentru realizarea profilului longitudinal proiectat, precum şi pentru amenajarea profilului transversal.
– execuţia straturi sistem rutier, a acostamentelor, (marcaj longitudinal şi axial).
-realizare acostamente: balast compactat mecanizat cu asigurarea pantelor de evacuare spre rigole
– executie rigole betonate turnate monolit şi rigole adânci prefabricate.

-execuţie podeţelor transversale şi laterale prefabricate.

MDRAP prin programul PNDL „Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești, Județul Botoșani” 7.237.071,38(Lei) 16.03.2018 Modernizarea a șase tronsoane de drumuri cu funcțiune de stradă de pe raza orașului, în lungime totală de 5,815 .

2018-2022

Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operational Capital Uman Stefanesti masuri integrate pentru o societate incluziva 15.447.611,06 lei 12.02.2018 Obiectivul general al proiectului este de reducere a riscului de saracie si excluziune sociala si de imbunatatire a calitatii vietii

2018-2021

Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt: un Centru Comunitar Integrat pentru furnizarea de servicii in folosul comunității; 560 de membri ai comunităților marginalizate (dintre care 160 aparținând minorității rome) vor beneficia de servicii integrate furnizate prin intermediul Centrului Comunitar Integrat; 115 copii vor beneficia de măsuri de sprijin în domeniul educației și de măsuri de acompaniere pentru participarea la astfel de activități; 280 de persoane (dintre care 80 aparținând minorității rome) care vor beneficia de măsuri de ocupare: informare, consiliere, instruire/ coaching/ mentorat pentru integrarea profesională, mediere și plasare pe piața muncii; 170 de persoane (dintre care 35 de cetățeni aparținând minorității rome) vor lua parte la programe de formare profesională; 82 persoane plasate pe piața muncii; 150 de participanți la programe complexe de instruire antreprenorială; 560 de persoane  vor beneficia de servicii sociale, medicale și socio-medicale adaptate profilului socio-demografic și nevoilor individuale ale acestora; 30 de persoane  vor beneficia de asistență juridică pentru reglementare acte; 3 clădiri de apartamente (blocuri) reabilitate, rezultând circa 100 de persoane care vor avea parte de condiții mai bune de locuire.

5 Sali din cadrul Centrului Comunitar Integrat, pictate de catre voluntari din cadrul proiectului si personalizate tematic, spatii care vor furniza o varietate de servicii la nivel de comunitate:

1.    Sala servicii educatie – va avea rolul unei sali de lucru/biblioteca multimedia pentru copiii/ tinerii din grupul tinta dar si din restul comunitatii care au nevoie de suport in vederea desfasurarii activitatii didactice/educative, dotata cu computere conectate la servicii de internet, multifunctionale, cu ajutorul carora vor putea lista diferite documente (proiecte specifice pentru orele de curs desfasurate la scoala, teme pentru acasa, etc.).

2.    Atelierul creatie copii/Club copii (cu varste cuprinse intre 5 si 15 ani) – un spatiu amenajat special pentru copii, in care acestia sa poata socializa si sa isi poata petrece timpul liber intr-un mod cat mai placut si util, unde se vor organiza activitati menite sa promoveze principiul multiculturalismului si al egalitatii de sanse indiferent de situatia sociala, etnie, etc. (evenimente organizate impreuna si pentru copiii si parintii din comunitate – evenimente pentru promovarea multiculturalismului culinar, promovarea multiculturalismului prin muzica/dans, promovarea diversitatii prin cinematografie,etc.)

3.    Sala servicii consiliere, informare si mediere – unde se vor desfasura activitatile de informare si consiliere (grupul tinta va primi informatii despre nevoile reale ale pietei muncii, despre utilizarea statisticilor privind locurile de munca disponibile atat in momentul realizarii sesiunii de informare cat si in perspectiva, dar si privind meseriile si profesiile care au cea mai mare cerinta pe piata muncii, incluzand aici conditii de lucru, salarizare, aptitudini, cerinte de exercitare a profesiilor; se va intocmi un bilant profesional pentru fiecare persoana in parte).

4.    Sala conferinte/formare profesionala – Un spatiu amenajat atat pentru organizarea de intalniri administrative cat si pentru evenimente de tip formare profesionala continua, seminarii, conferinte, etc.

5.    Punctul de informare socio medical – unde va avea loc informarea grupului tinta cu privire la serviciile socio- medicale care pot fi accesate in cadrul proiectului gestionat de 4 experti (2 experti servicii sociale si 2 experti servicii medicale), persoane care vor avea rolul de a  directiona grupul tinta catre serviciile de specialitate necesare.

 

Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt: un Centru Comunitar Integrat pentru furnizarea de servicii in folosul comunității; 560 de membri ai comunităților marginalizate (dintre care 160 aparținând minorității rome) vor beneficia de servicii integrate furnizate prin intermediul Centrului Comunitar Integrat; 115 copii vor beneficia de măsuri de sprijin în domeniul educației și de măsuri de acompaniere pentru participarea la astfel de activități; 280 de persoane (dintre care 80 aparținând minorității rome) care vor beneficia de măsuri de ocupare: informare, consiliere, instruire/ coaching/ mentorat pentru integrarea profesională, mediere și plasare pe piața muncii; 170 de persoane (dintre care 35 de cetățeni aparținând minorității rome) vor lua parte la programe de formare profesională; 82 persoane plasate pe piața muncii; 150 de participanți la programe complexe de instruire antreprenorială; 560 de persoane  vor beneficia de servicii sociale, medicale și socio-medicale adaptate profilului socio-demografic și nevoilor individuale ale acestora; 30 de persoane  vor beneficia de asistență juridică pentru reglementare acte; 3 clădiri de apartamente (blocuri) reabilitate, rezultând circa 100 de persoane care vor avea parte de condiții mai bune de locuire.

Dotare cu masini si utilaje moderne pentru interventii in situatii de calamitati naturale (inundatii, alunecari de teren, zapezi abundente, etc.): echipament protectie pentru Serviciul voluntari pentru situatii de urgenta, corturi militare și barci de salvare, motopompe și generatoare electrice, instalație de potabilizare a apei, piese de schimb pentru echipamente.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale „Sprijin financiar pentru achizitionarea echipamentelor dedicate gestionarii situatiilor de urgenta in orasul Stefanesti, judetul Botosani” 453.458,39 lei (echivalentul a 97.340 Euro la  cursul  al Bancii Centrale Europene ) 22.02.2018 Consolidarea capacitatii institutiilor specializate si a autoritatilor administratiei publice locale (venind astfel si in sprijinul autoritatilor administratiei publice nationale) pentru gestionarea corecta si eficienta a situatiilor de urgenta

Februarie 2018- Martie 2019

-lucrări de reabilitare, modernizare a sistemului de iluminat public.
– extinderea sistemului de iluminat public actual si cresterea numarului stalpilor dotati cu corpuri de iluminat de la 521 la 921.
– traversarea subterană a caburilor, înlocuirea corpurilor de iluminat actuale, îmbunătățirea iluminatului public în zonele deficitare și îmbunătățirea iluminatului architectural.
-Montare corp iluminat LED 45 W, 323 buc
-Montare corp iluminat LED 30 W, 598 buc
– Sistem de telegestiune a iluminatului public

MDRAP prin Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabilă-ROEEA – Programul de cooperare elvetiano-roman „Modernizarea retelei de iluminat public din orasul Stefanesti, Judetul Botosani” 43.389,69 lei  echivalentul a 10.722,24 CHF 27.07.2018 Modernizarea completă a sistemului de iluminat public prin investiții care vor conduce în final la o reducere semnificativă a costurilor cu întreținerea, funcționarea și menținerea sistemului de iluminat public al orașului Ștefănești.

Iulie 2018-august 2019

„Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în orașul Ștefănești, județul Botoșani”

UAT Orașul Ștefănești, implementează în calitate de Beneficiar proiectul cu titlul: „Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în orașul Ștefănești, județul Botoșani”, cod SMIS 116454, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 11.12.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului persoanelor vârstnice din orașul Ștefănești (în special a celor cu nevoi complexe), la servicii sociale de proximitate și asigurarea premiselor pentru o dezvoltare locală echitabilă, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de servicii și inființarea unui centru multifuncțional de servicii sociale, în sistem integrat (destinat furnizării de servicii specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt dupa cum urmează:

Îmbunătățirea caracteristicilor infrastructurii existente prin lucrări de reabilitare, modernizare și asigurarea dotărilor necesare pentru funizarea de servicii sociale specifice centrelor de zi, conform standardelor aplicabile, în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate, din orașul Ștefănești.

Dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru înfiintarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui număr de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din Orașul Ștefănești.

Diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din orașul Ștefănești și întărirea capacității tehnice și operaționale a autorităților locale de a veni în întâmpinarea problemelor specifice și de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor vârstnice aflate în dificultate, prin înființarea (licențierea) de servicii sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu.

Rezultate așteptate

–        infrastructura de servicii reabilitată, modernizată și dotată în conformitate cu normativele tehnice în vigoare, care va permite furnizarea de servicii specifice centrelor de zi, pentru sprijinirea a minim 100 persoane vârstnice aflate în dificultate din Orașul Ștefănești;

–        spații și dotări corespunzătoare, în conformitate cu normativele tehnice aplicabile, pentru furnizarea de îngrijiri ambulatorii pentru minim 50 de persoane vârstnice din orașul Ștefănești, cu afecțiuni acute și/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de deplasare;

–        servicii sociale servicii sociale (fără componență rezidențială) destinate persoanelor vârstnice înființate (licențiate) la standardele de calitate aplicabile în domeniu, care vor permite acordarea de asistență în sistem integrat (realizarea unor acțiuni sociale coerente, unitare și eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice, care combină serviciile de asistență socială cu serviciile de ocupare, de sănatate, de educație, precum și cu alte servicii sociale de interes general, dupa caz).

Data de începere: 01.08.2017

Perioada de implementare: 01.08.2017 – 30.04.2021

Valoarea totală a proiectului este de 3.164.729,38 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul național este de 3.102.562,38 lei.

(din care 2.637.178,02 lei reprezentand contributia UE si 403.332,85 lei contributia nationala)

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020  www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

– Infiintare CENTRU DE ZI PT PERS VARSTNICE cu:
birou receptie, punct medical/cabinet psihologic, chicineta, sufragerie
comuna(sala de mese), sala activ. lucrative, sala de activ. recreative, sala IT, birou administrativ, grupuri sanitare cu dusuri, camere odihna si repaus, spalatorie si uscatorie, spatii de recuperare (jacuzzi, sauna, sala de recuperare fizica/fitness).
Centrul de zi rezultat pe aceasta cale va avea o pentru o capacitate maxima simultana de 50 de persoane, astfel incat, prin rotatie (zile/
ore) sa asigure sprijinul necesar pt min. 100 de persoane varstnice aflate in dificultate din comunitate
• Consiliere psihosociala si informare
• Socializare si petrecerea timpului liber
• Terapii de recuperare si relaxare
• Organizare si implicare in activitati comunitare si culturale
• Asistenta si suport pt familia persoanei varstnice
• Suport pt realizarea activitatilor administrative si gestiunea bunurilor – daca este cazul/la cerere
• Orientare vocationala
• Formare profesionala (formala si informala)
• Actiuni caritabile etc.
Unitatea de ingrijire la domiciliu – servicii specifice la domiciliu pt min 50 de pers cu dificultati in desfasurarea realizarea activitatilor de baza ale vietii zilnice –
• Ajutor pt realizarea activitatilor de baza ale vietii zilnice – ABVZ
• Ajutor pt realizarea activitatilor

Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operational Regional Infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in orasul Stefanesti, judetul Botosani 3,164.729,38 lei 11.12.2018 Infiintarea unui centrul multifunctional de servicii sociale, in sistem integrat prin reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirii fostei brutarii de pe str. Smardan, nr. 5, Stefanesti.

–          CENTRU DE ZI PT PERS VARSTNICE (servicii pentru 100 persoane varstnice din comunitate)

–          Unitatea de ingrijire la domiciliu – minimum 50 de persoane varstnice cu limitari severe (batrani singuri, care nu beneficiaza de sprijin din partea altor persoane) vor beneficia de ajutor pentru realizarea activitatilor de baza si/sau instrumentale ale vietii curente, informare, evaluare, ingrijire personala, terapii de recuperare, ingrijiri medicale, activitati de amenajare si adaptare a mediului ambiant si alte forme de ajutor acordat de personalul unitatii de ingrijire la domiciliu.

August 2017-aprilie 2021
  • Proiecte în curs de contractare

CNI – PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL, SUBPROGRAMUL „SALI DE CINEMA”

„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CINEMATOGRAF „PRUTUL”, ORAS STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI” 9.489.361,18 lei Selectat Reabilitarea și modernizarea sălii de cinema cu scopul revitalizării acesteia, creând astfel posibilitatea accesului la cultură în mod facil, se vor creea alternative de petrecere a timpului liber în special pentru tineri.
CNI – PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL, SUBPROGRAMUL „Asezaminte culturale” „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA BOBULESTI, ORASUL STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI” 1.719.546,70 lei Selectat Cresterea participarii locuitorilor orasului la evenimente socio-culturale prin reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural in localitatea Bobulesti Crearea unei infrastructuri( spatii si dotari) necesare caminului cultural din Bobulești

Instalarea si punerea in functiune a unui sistem de supraveghere video cu scopul de a proteja populatia impotriva faptelor antisociale si de a ajuta autoritatile pentru a interveni cu rapiditate in cazuri de urgenta fie ca este vorba de situatii de natura criminala sau fenomene naturale grave, cutremure sau inundatii. In acelasi timp, sistemul de supraveghere avut in vedere va putea monitoriza traficul rutier, ordinea publica si va ajuta la dovedirea unor situatii diverse care tin de gospodarirea orasului.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale AMELIORAREA FENOMENELOR DE SEGREGARE SI DE EXCLUZIUNE SOCIALA A MINORITATII ROME PRIN DOTARE CU SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO A LOCALITATILOR BADIUTI SI

STEFANESTI, ORASUL STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI”

138.612,19 lei echivalentul a 29.740 euro cursul European Central Bank din data de 06.07.2018 Selectat Ameliorarea fenomenelor de segregare si de excluziune sociala a minoritatii rome prin dotare sistem de supraveghere video a localitatilor Stefanesti si Badiuti, oras Stefanesti.

32 km masurati de sistem de canalizare in localitatile Stefanesti, Stefanesti-Sat, Badiuti, Stanca si Bobulesti pe unele portiuni se va merge cu traseu dublu de o parte si de alta a drumului asfaltat unde este cazul (perioada de implementare estimata 2019-2022)

MDRAP prin programul PNDL „Canalizare si statie de epurare in orasul Stefanesti, judetul Botosani” 14.893.008,63 lei cu TVA Etapa Scriere proiect – in vederea depunerii 32 km masurati de sistem de canalizare in localitatile Stefanesti, Stefanesti-Sat, Badiuti, Stanca si Bobulesti