5006 IMPUTAȚII AJ INCALZIRE

SALAR VIRAT NECUVENIT

TAXA PARTICIPARE CONCURS

5040 TAXE SPECIALE
50401 TAXA PESCUIT

TAXA TRECERI FRONTIERĂ

112233 TMT PESTE 12 TONE
500214 L 300
510220 TAXA XEROX
2535561 GARANȚII MATERIALE
21220207 TMT LENTE

MATERIALE

PERFECȚIONARE

5004361050 TAXA PAȘUNE
RO02TREZ1162107020102XXX IMPOZIT CLADIRI PJ

TAXA CLĂDIRI INCHIRIATE, CONCESIONATE PJ

RO02TREZ11621350250XXXXX ALTE AMENZI SI CONFISCĂRI
RO03TREZ11621360205XXXXX VARSĂMINTE  DIN VENITURILE SI/SAU  DISPONIBILITĂȚILE INST PUBLICE
RO03TREZ11621A433000XXXX SUME PRIMITE DE LA BJ PTR COPII CU NEVOI SPECIALE
RO05TREZ11621390203XXXXX VENITURI VÂNZĂRI LOCUINȚE CONSTR DIN FONDURILE STATULUI
RO09TREZ11621070250XXXXX ALTE IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (TAXA TEREN)
RO09TREZ1162130020802XXX DIVIDENTE DE LA ALȚI PLĂTITORI
RO12TREZ24A680502570201X ASISTENȚA SOCIALA INVALIDITATE – IMPUTAȚII
RO13TREZ11621070203XXXXX TAXA JUD DE TIMBRU ȘI ALTE TAXE DE TIMBRU

TAXA JUD DE TIMBRU CU DEBIT

RO14TREZ11621330224XXXXX TAXA MASURĂTORI ȘI SCHIȚE TERENURI
RO16TREZ11621420265XXXXX FINANȚAREA PROGRAMELOR DEZVOLTARE LOCALĂ
RO20TREZ11621110206XXXXX SUME DEF DIN TVA PTR ECHIL BL
RO21TREZ1162116020202XXX IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PJ
RO22TREZ11621E331900XXXX VENITURI DIN SERBARI ȘI SPECTACOLE, MANIF ARTISTICE, ETC (TAXA CAMIN)
RO25TREZ11621E330800XXXX TAXA PIAȚA
RO26TREZ11621360250XXXXX TAXA DIVORȚ PE CALE ADMINISTRATIVĂ ( ALTE VENITURI)
RO26TREZ11621400214XXXXX SUME DIN  EXC BL UTIL PTR  FINANȚ SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
RO31TREZ11621160250XXXXX TAXA AUT CONSTR/DEMOLARE

TAXA AVIZARE CERTIFICAT DE URBANISM

TAXA UTILIZARI BUNURI

TX CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR

TAXA CERTIFICAT DE URBANISM

TAXA FIRMĂ, PUBLICITATE

TAXA RECLAMA

RO32TREZ11621390201XXXXX VENITURI DIN VALORIF UNOR  BUNURI ALE INST PUBLICE
RO33TREZ11621420235XXXXX SUBV DIN  BS PTR FINANȚ UNIT DE ASISTENȚA MEDICO SOCIALE
RO35TREZ11621160203XXXXX TAXA AUT FUNCȚIONARE

TAXA AUT FUNCȚIONARE CU DEBIT

TAXA ELIB AUT DE FORAJE

TAXA ELIBERĂRI DE LICENȚE

RO36TREZ11621330208XXXXX VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII
RO37TREZ11624510220XXXXX DEPLASĂRI PERFECTIONĂRI
RO38TREZ11621360206XXXXX TAXA SALUBRIZARE PF

TAXA SALUBRIZARE PJ

RO39TREZ11621430204XXXXX SUBV DE LA BUG  ASIG PTR  ȘOMAJ CATRE BL PTR FINANȚ  PROGR PRT OCUP FM
RO44TREZ11621340202XXXXX BRANȘARE APĂ, ENERGIE

CERTIFICAT NOMENCLATOR STRADAL ȘI ADRESĂ

TAXA ANEXA 24

TAXA COMERȚ STRADAL

TAXA CERTIFICAT ATESTARE CONSTR

TAXA CERTIFICAT FISCAL

TAXA CERTIFICAT INSTRĂINARE

TAXA COPII DOCUMENTE ARHIVĂ

TAXA COPII DOCUMENTE DIN COMPARTIMENTE

TAXA ELIBERARE EXTRAS ROL FISCAL

TAXA INMATRICULARE, INREGISTRARE

TAXA INREGISTRARE CONTRACTE DE ARENDĂ

TAXA OFICIERE CĂSĂTORII IN ZILE LIBERE

TAXA TIMBRU EXTRAJUDICIARA

TAXA ELIBERARE TITLU PROPRIETATE

RO46TREZ1162107020202XXX IMPOZIT TEREN PJ

TAXA TEREN CONCESIONAT, INCHIRIAT

IMP AGR INTRAVILAN PJ

RO48TREZ11621390207XXXXX VENITURI DIN VÂNZAREA UNOR BUNURI APARTINĂND DOM PRIVAT AL UAT
RO49TREZ11621420241XXXXX SUBV BUGET STAT FINANȚ SĂNĂTATE
RO51TREZ11621330250XXXXX ALTE VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII EFECTUATE

INCHIRIAT MAȘINA POMPIERI

RO52TREZ1162107020101XXX IMPOZIT CLĂDIRI PF

TAXA CLĂDIRI PF

RO53TREZ11621A300530XXXX COMISION REDEVENȚA 1%

CONCESIUNE CLĂDIRE

CONCESIUNE LUCIU APĂ

CONCESIUNE TEREN

GARANȚIE LICITAȚIE

INCHIRIERI

REDEVENȚA CONCESIUNE

REDEVENȚE SERVICII SALUBRIZARE

RO54TREZ11621030218XXXXX IMPOZIT VENIT TRANSF PROPR IMOBILIARE DIN PATRIM PERSONAL
RO54TREZ11621370203XXXXX VĂRSAMINTE DIN SECT DE FUNCT PTR FINANT SECT DE  DEZVOLTARE A BL
RO57TREZ11621330228XXXXX CHELTUIELI JUDICIARE, IMPUTAȚII

IMPUTAȚII

PENALITĂȚI

PENALITĂȚI OBIECTIVE INVESTIȚII

RO60TREZ11621420233XXXXX SPRIJIN FINANCIAR LA CONSTITUIREA FAMILIEI
RO62TREZ24A510103200103X ENERGIE ELECTRICA
RO65TREZ11621040201XXXXX COTE DEFALCATE IMPOZIT VENIT
RO68TREZ11621420236XXXXX SUBV PENTRU ACORDAREA  TRUSOULUI PENTRU NOU NĂSCUȚI
RO71TREZ1162116020201XXX IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PF
RO73TREZ11621040204XXXXX SUME ALOCATE DIN COTE DEF DIN IMP PE VENIT PTR ECHIL BL
RO74TREZ11621110202XXXXX SUME DEF TVA PTR FINANȚ CHELT DESCENTR LA NIVELUL ORAȘELOR
RO74TREZ11621420214XXXXX FIN CHELT DE CAPITAL ALE  UNIT DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
RO75TREZ11621340250XXXXX TAXA TIMBRU NOTARIALĂ
RO76TREZ11621300250XXXXX ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE
RO76TREZ11621E370300XXXX VĂRSĂMINTE DIN SECT DE FUNCȚ PTR FINANȚ SECT DE DEZV A BL
RO79TREZ11621420228XXXXX SUBV PRIMITE DIN FOND INTERVENȚIE
RO79TREZ11621A350102XXXX AMENZI

AMENZI FĂRĂ DEBIT

RO79TREZ11621E401501XXXX SUME UTIL DE ADMIN LOCALE DIN EXCED AN PREC PTR SECT DE FUNCȚ
RO81TREZ11621370201XXXXX DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI
RO82TREZ11621110205XXXXX SUME DEF TVA DRUMURI
RO82TREZ11621430208XXXXX SUBV DE LA BUG CL SI CJ PTR AJUTOARE IN SITUAȚII DE EXTREMĂ DIFICULTATE
RO89TREZ11621370204XXXXX VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VĂRSĂMINTE DIN SECT DE FUNCȚIONARE

RO93TREZ1162107020203XXX RĂM TER AGR EXTRAVILAN

IMP TEREN AGRICOL EXTRAVILAN

RO93TREZ1165006XXX002347 IMPUTATII LEGEA 416

IMPUTAȚII AJ INCĂLZIRE OG 105/2003

TAXA ARHITECT

TAXA PARTICIPARE LA LICITAȚIE

RO95TREZ11621420234XXXXX SUBV INCĂLZIRE
RO96TREZ1162107020201XXX IMPOZIT TEREN PF

IMP AGR INTRAVILAN PF