5006IMPUTAȚII AJ INCALZIRE

SALAR VIRAT NECUVENIT

TAXA PARTICIPARE CONCURS

5040TAXE SPECIALE
50401TAXA PESCUIT

TAXA TRECERI FRONTIERĂ

112233TMT PESTE 12 TONE
500214L 300
510220TAXA XEROX
2535561GARANȚII MATERIALE
21220207TMT LENTE

MATERIALE

PERFECȚIONARE

5004361050TAXA PAȘUNE
RO02TREZ1162107020102XXXIMPOZIT CLADIRI PJ

TAXA CLĂDIRI INCHIRIATE, CONCESIONATE PJ

RO02TREZ11621350250XXXXXALTE AMENZI SI CONFISCĂRI
RO03TREZ11621360205XXXXXVARSĂMINTE  DIN VENITURILE SI/SAU  DISPONIBILITĂȚILE INST PUBLICE
RO03TREZ11621A433000XXXXSUME PRIMITE DE LA BJ PTR COPII CU NEVOI SPECIALE
RO05TREZ11621390203XXXXXVENITURI VÂNZĂRI LOCUINȚE CONSTR DIN FONDURILE STATULUI
RO09TREZ11621070250XXXXXALTE IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (TAXA TEREN)
RO09TREZ1162130020802XXXDIVIDENTE DE LA ALȚI PLĂTITORI
RO12TREZ24A680502570201XASISTENȚA SOCIALA INVALIDITATE – IMPUTAȚII
RO13TREZ11621070203XXXXXTAXA JUD DE TIMBRU ȘI ALTE TAXE DE TIMBRU

TAXA JUD DE TIMBRU CU DEBIT

RO14TREZ11621330224XXXXXTAXA MASURĂTORI ȘI SCHIȚE TERENURI
RO16TREZ11621420265XXXXXFINANȚAREA PROGRAMELOR DEZVOLTARE LOCALĂ
RO20TREZ11621110206XXXXXSUME DEF DIN TVA PTR ECHIL BL
RO21TREZ1162116020202XXXIMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PJ
RO22TREZ11621E331900XXXXVENITURI DIN SERBARI ȘI SPECTACOLE, MANIF ARTISTICE, ETC (TAXA CAMIN)
RO25TREZ11621E330800XXXXTAXA PIAȚA
RO26TREZ11621360250XXXXXTAXA DIVORȚ PE CALE ADMINISTRATIVĂ ( ALTE VENITURI)
RO26TREZ11621400214XXXXXSUME DIN  EXC BL UTIL PTR  FINANȚ SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
RO31TREZ11621160250XXXXXTAXA AUT CONSTR/DEMOLARE

TAXA AVIZARE CERTIFICAT DE URBANISM

TAXA UTILIZARI BUNURI

TX CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR

TAXA CERTIFICAT DE URBANISM

TAXA FIRMĂ, PUBLICITATE

TAXA RECLAMA

RO32TREZ11621390201XXXXXVENITURI DIN VALORIF UNOR  BUNURI ALE INST PUBLICE
RO33TREZ11621420235XXXXXSUBV DIN  BS PTR FINANȚ UNIT DE ASISTENȚA MEDICO SOCIALE
RO35TREZ11621160203XXXXXTAXA AUT FUNCȚIONARE

TAXA AUT FUNCȚIONARE CU DEBIT

TAXA ELIB AUT DE FORAJE

TAXA ELIBERĂRI DE LICENȚE

RO36TREZ11621330208XXXXXVENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII
RO37TREZ11624510220XXXXXDEPLASĂRI PERFECTIONĂRI
RO38TREZ11621360206XXXXXTAXA SALUBRIZARE PF

TAXA SALUBRIZARE PJ

RO39TREZ11621430204XXXXXSUBV DE LA BUG  ASIG PTR  ȘOMAJ CATRE BL PTR FINANȚ  PROGR PRT OCUP FM
RO44TREZ11621340202XXXXXBRANȘARE APĂ, ENERGIE

CERTIFICAT NOMENCLATOR STRADAL ȘI ADRESĂ

TAXA ANEXA 24

TAXA COMERȚ STRADAL

TAXA CERTIFICAT ATESTARE CONSTR

TAXA CERTIFICAT FISCAL

TAXA CERTIFICAT INSTRĂINARE

TAXA COPII DOCUMENTE ARHIVĂ

TAXA COPII DOCUMENTE DIN COMPARTIMENTE

TAXA ELIBERARE EXTRAS ROL FISCAL

TAXA INMATRICULARE, INREGISTRARE

TAXA INREGISTRARE CONTRACTE DE ARENDĂ

TAXA OFICIERE CĂSĂTORII IN ZILE LIBERE

TAXA TIMBRU EXTRAJUDICIARA

TAXA ELIBERARE TITLU PROPRIETATE

RO46TREZ1162107020202XXXIMPOZIT TEREN PJ

TAXA TEREN CONCESIONAT, INCHIRIAT

IMP AGR INTRAVILAN PJ

RO48TREZ11621390207XXXXXVENITURI DIN VÂNZAREA UNOR BUNURI APARTINĂND DOM PRIVAT AL UAT
RO49TREZ11621420241XXXXXSUBV BUGET STAT FINANȚ SĂNĂTATE
RO51TREZ11621330250XXXXXALTE VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII EFECTUATE

INCHIRIAT MAȘINA POMPIERI

RO52TREZ1162107020101XXXIMPOZIT CLĂDIRI PF

TAXA CLĂDIRI PF

RO53TREZ11621A300530XXXXCOMISION REDEVENȚA 1%

CONCESIUNE CLĂDIRE

CONCESIUNE LUCIU APĂ

CONCESIUNE TEREN

GARANȚIE LICITAȚIE

INCHIRIERI

REDEVENȚA CONCESIUNE

REDEVENȚE SERVICII SALUBRIZARE

RO54TREZ11621030218XXXXXIMPOZIT VENIT TRANSF PROPR IMOBILIARE DIN PATRIM PERSONAL
RO54TREZ11621370203XXXXXVĂRSAMINTE DIN SECT DE FUNCT PTR FINANT SECT DE  DEZVOLTARE A BL
RO57TREZ11621330228XXXXXCHELTUIELI JUDICIARE, IMPUTAȚII

IMPUTAȚII

PENALITĂȚI

PENALITĂȚI OBIECTIVE INVESTIȚII

RO60TREZ11621420233XXXXXSPRIJIN FINANCIAR LA CONSTITUIREA FAMILIEI
RO62TREZ24A510103200103XENERGIE ELECTRICA
RO65TREZ11621040201XXXXXCOTE DEFALCATE IMPOZIT VENIT
RO68TREZ11621420236XXXXXSUBV PENTRU ACORDAREA  TRUSOULUI PENTRU NOU NĂSCUȚI
RO71TREZ1162116020201XXXIMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PF
RO73TREZ11621040204XXXXXSUME ALOCATE DIN COTE DEF DIN IMP PE VENIT PTR ECHIL BL
RO74TREZ11621110202XXXXXSUME DEF TVA PTR FINANȚ CHELT DESCENTR LA NIVELUL ORAȘELOR
RO74TREZ11621420214XXXXXFIN CHELT DE CAPITAL ALE  UNIT DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
RO75TREZ11621340250XXXXXTAXA TIMBRU NOTARIALĂ
RO76TREZ11621300250XXXXXALTE VENITURI DIN PROPRIETATE
RO76TREZ11621E370300XXXXVĂRSĂMINTE DIN SECT DE FUNCȚ PTR FINANȚ SECT DE DEZV A BL
RO79TREZ11621420228XXXXXSUBV PRIMITE DIN FOND INTERVENȚIE
RO79TREZ11621A350102XXXXAMENZI

AMENZI FĂRĂ DEBIT

RO79TREZ11621E401501XXXXSUME UTIL DE ADMIN LOCALE DIN EXCED AN PREC PTR SECT DE FUNCȚ
RO81TREZ11621370201XXXXXDONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI
RO82TREZ11621110205XXXXXSUME DEF TVA DRUMURI
RO82TREZ11621430208XXXXXSUBV DE LA BUG CL SI CJ PTR AJUTOARE IN SITUAȚII DE EXTREMĂ DIFICULTATE
RO89TREZ11621370204XXXXXVĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VĂRSĂMINTE DIN SECT DE FUNCȚIONARE

RO93TREZ1162107020203XXXRĂM TER AGR EXTRAVILAN

IMP TEREN AGRICOL EXTRAVILAN

RO93TREZ1165006XXX002347IMPUTATII LEGEA 416

IMPUTAȚII AJ INCĂLZIRE OG 105/2003

TAXA ARHITECT

TAXA PARTICIPARE LA LICITAȚIE

RO95TREZ11621420234XXXXXSUBV INCĂLZIRE
RO96TREZ1162107020201XXXIMPOZIT TEREN PF

IMP AGR INTRAVILAN PF